Přidej se k nám

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. byla založena 17.12.1996 Egrettou kolínskou dopravní a.s. tím, že do základního jmění této společnosti přešel nepeněžní vklad ceny veškerých autobusů. I když tato společnost je z hlediska vzniku nová (její právní subjektivita), její původ sahá stejně jako u ostatních bývalých okresních závodů ČSAD do poválečných let, kde státní autobusová doprava byla transformována u Českých drah a dále pak do samostatných ČSAD, v tomto případě ČSAD Kolín. V běžné hovorové řeči se o společnosti mluví podle jejího loga jako o OAD.

Společnost zabezpečovala převážně základní a ostatní dopravní obslužnost spádového území okresu Kolín kromě území Kostelce nad Černými Lesy, kde vlivem privatizace z bývalého střediska ČSAD vznikl samostatný subjekt ČSAD Polkost s.r.o. Kromě sídla, které je historicky v Kolíně na Polepské ulici, jsou ještě dvě střediska v Českém Brodě a v Kouřimi, kde je pouze parkovací místo. Od 1.1.2007 obsluhuje společnost i spádové území okresu Nymburk, takže sem ještě přísluší střediska Nymburk, Městec Králové, Poděbrady, Lysá nad Labem, Loučeň.

OAD profesně zabezpečuje pouze osobní dopravu převážně na spádovém území okresu Nymburk a Kolín a plně využívá ke své činnosti servisní organizaci ČSAP s.r.o. Nymburk.

Kontakt

Polepská 867, 280 02 Kolín

  • Jana Dušková
  • +420 720 934 233
  • jana.duskova@oad.cz
  •     Sledujte nás