Přidej se k nám

Další změny v kolínské MHD – prodloužení intervalu nejčetnějších linek

OAD Kolín reaguje na úbytek cestujících i na omezování výroby klíčových podniků

Od pondělka 30. března dochází k další úpravě provozu kolínské městské autobusové dopravy. OAD Kolín po domluvě s vedením města Kolín postupně reaguje na výrazný úbytek cestujících a upravuje jízdní řád. Již od první poloviny března platí prázdninový jízdní řád, protože školy a školky jsou uzavřené. Od pondělka se částečně sníží provoz na linkách s vysokou četností. Interval na nejčetnějších linkách 1, 2 a 3 bude dočasně prodloužen z dosavadních 30 minut na jednu hodinu.

„Provoz MHD v Kolíně společně s vedením města průběžně vyhodnocujeme a upravujeme tak, aby zůstaly zachovány linky, které se využívají, a naopak omezujeme linky, které jezdí prázdné. Díky koronavirové epidemii a omezení volného pohybu osob celá řada autobusů zeje prázdnotou a vozíme vzduch, což představuje pro město zbytečné náklady,“ sdělil výkonný ředitel OAD Kolín Ing. Martin Pípal.

Již od úterý 24.3., poté, co automobilka TPCA pozastavila výrobu, došlo k úpravě jízdního řádu na lince číslo 6, která obsluhuje průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry a vozí zaměstnance do závodu na jednotlivé směny. Na této lince byly omezeny spoje 5, 1, 25, 29 a spoje 2, 4, 30 jsou dočasně zrušeny.

Jakmile se situace v zemi dostane do normálu, kolínská městská autobusová doprava se vrátí k původnímu rozsahu dopravní obslužnosti a k jízdním řádům platným před koronavirovou krizí.