Přidej se k nám

Kolín podepsal smlouvu s novým provozovatelem MHD

OAD v Kolíně nasadí zbrusu nové moderní autobusy. Nabídnou cestujícím vyšší komfort.

Město Kolín dnes podepsalo smlouvu s novým dopravcem, který bude po příštích deset let provozovat městskou hromadnou dopravu. Je jím Okresní autobusová doprava Kolín (OAD Kolín), patřící do české dopravní skupiny Z-Group. V soutěži na zajištění provozu městské hromadné dopravy dokázala jako jediná vyhovět náročným požadavkům města. Cestující autobusovou městskou hromadnou dopravou v Kolíně tak čekají od příštího roku velké změny. OAD Kolín, která v únoru příštího roku vystřídá dosavadního provozovatele Arrivu, vyšle do ulic Kolína zbrusu nové moderní plně vybavené autobusy, které nechá pro tyto účely vyrobit. Cestující se tak můžou těšit na vyšší pohodlí, ale i na řadu technických vymožeností zapadajících do koncepce tzv. chytrého města (Smart City).

Nové autobusy OAD Kolín nabídnou cestujícím výrazně vyšší komfort cestování. Všechny budou plně nízkopodlažní, usnadní se tedy nástup i výstup především starším lidem a maminkám s kočárky. Vybaveny budou informačními LED panely vpředu i vzadu pro snazší orientaci. Ve všech vozech bude klimatizace, což ocení cestující hlavně během stále parnějšího léta, ale i během tuhé zimy. To, zda je každý autobus v létě dostatečně vychlazený a v zimě dostatečně vyhřátý, ohlídají dvě speciální čidla, které si město vyžádalo. Nové autobusy nabídnou také internetové připojení k veřejné síti Wi-Fi nebo bezplatné nabíječky na mobilní telefony. Platit v nich půjde několika různými způsoby, včetně bezkontaktní platební karty, nebo Kolínské chytré klíčenky. Zvýhodněné časové jízdenky bude možné kupovat také na internetu z domova přes e-shop. V každém autobuse budou nainstalovány i speciální kamery, které může řidič aktivovat ve chvíli, kdy by došlo k nějakému problému ve vozidle.

Výběrem nového dopravce Kolín nejen podstatně zvýší přepravní komfort cestujících, ale zároveň ušetří na nákladech na MHD v příštích deseti letech. Ušetřené prostředky tak město může investovat do dalších potřebných projektů. Navíc je čerstvě podepsaná smlouva s novým provozovatelem MHD postavena tak, že umožňuje městu po celou dobu bedlivě hlídat dodržování všech požadovaných kvalitativních i kvantitativních parametrů a případně je vymáhat citelnými sankcemi, což dosud nebylo možné. Ve smlouvě jsou zakotveny například i pokuty za nevhodné chování řidiče apod. Nic podobného dosavadní smlouva s Arrivou neumožňovala.

Novinkou také bude zřízení fungujícího informačního kontaktního centra MHD pro Kolíňáky v blízkosti kolínského nádraží.

OAD Kolín je součástí dopravní skupiny Z-Group a.s. která je se svými 1400 autobusy a 1700 řidiči jedním z nejvýznamnějších tuzemských dopravců. Každým rokem přepraví zhruba 50 milionů cestujících. Úspěšně působí v několika krajích po celé republice. Jednotlivé dceřiné společnosti zajišťují příměstskou a meziměstskou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu v několika městech a vnitrostátní i mezinárodní zájezdovou dopravu. Z-Group a.s. je jedním z velkých zaměstnavatelů, společnosti patřící do holdingu zaměstnávají téměř 5 tisíc lidí, z toho dvě tisícovky zaměstnanců pracují v autobusové dopravě.

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. je původní kolínský autobusový dopravce, jehož historie sahá až k bývalým okresním závodům ČSAD do poválečných let, kdy státní autobusová doprava byla transformována nejprve u Českých drah, a dále pak do samostatných ČSAD. Navazuje na činnost někdejších závodů ČSAD v okresech Kolín a Nymburk ve Středočeském kraji. Vždy se o ní v běžné hovorové řeči podle jejího loga mluvilo jako o OAD. Od roku 1996 jezdila pod značkou Egretta kolínská dopravní a.s. Historicky vždy zabezpečovala dopravní obslužnost spádového území okresu Kolín. Její hlavní sídlo je od začátku nepřetržitě v Kolíně na Polepské ulici, vedle toho má svá střediska v dalších městech. Od roku 2007 obsluhuje i spádové území okresu Nymburk. Autobusové linky OAD Kolín spadají do dopravních systémů Středočeské integrované dopravy (SID) a Pražské integrované dopravy (PID). V současnosti provozuje autobusové linky ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, Kolín, Praha-Východ a Mladá Boleslav. Zajišťuje také dvě autobusové linky v Praze a dvě v Královéhradeckém kraji. Její autobusy ujedou ročně 6,7 milionů kilometrů na pětasedmdesáti linkách. Od roku 2016 je součástí dopravní skupiny Z-Group.

„Chceme kvalitně a dlouhodobě provozovat MHD pro město Kolín. Jsme tu doma, řada našich zaměstnanců i řidičů je přímo z Kolína a těší se, že budou jezdit ve svém rodném městě, které dobře znají a mají ho rádi,“ říká výkonný ředitel OAD Kolín Ing. Martin Pípal.